Carieră

   Cariere – ASAA ne angajăm

Acest proiect are ca scop creşterea ratei de angajabilitate în rândul studenţilor din facultatea noastră prin informarea acestora cu privire la oportunitățile existente pe piața muncii, facilitarea unui dialog cu potențiali angajatori și obținerea unor locuri de muncă sau stagii de practică.

Iniţierea acestui proiect a pornit de la nevoia studenţilor din Facultatea de Administraţie şi Afaceri de a se dezvolta şi de a fi pregătiţi pentru accederea pe piaţa muncii, prin colaborarea directă cu ASAA, conducerea facultăţii şi diferite companii cu renume, în cadrul unui proiect ce presupune prezentări și conferinţe, sesiuni de training-uri şi interviuri simulate.     

Obiective proiect

  • Informarea studenţilor cu privire la oportunităţile existente pe piaţa muncii
  • Facilitarea unui dialog între angajatori şi potenţialii angajaţi din rândul studenților
  • Obţinerea unor stagii de practică pentru studenţii Facultăţii de Administrație și Afaceri

   Principalele rezultate

  • feedback pozitiv, atât din partea studenților, cât și din partea firmelor prezente
  • la workshop-uri studenții au primit informații importante cu privire la angajare
  • firmele prezente au oferit stagii de practică și internship-uri studenților