Noutăți

Mobilități outgoing de tip exchange students

Din dorința de a spori mobilitățile outgoing de tip exchange students, vă aducem în atenție posibilitatea studenților români de a urma un semestru sau un an la una dintre universitățile partenere ale facultății. Pentru aceasta, vă transmitem atașat ofertele unora dintre colaboratorii noștri pentru anul academic 2019-2020. În general, acordurile încheiate scutesc studenții de taxa de școlarizare, însă cheltuielile de transport, cazare și întreținere trebuie suportate personal. Pentru informații suplimentare, o puteți contacta pe Conf. Univ. Dr. Nistor Cornelia.

Click AICI

În tabelul atașat există o coloană cu câte un link unde sunt enumerate clar, pentru fiecare dintre universitățile partenere, documentele pe care trebuie să le conțină dosarul candidaților.

Dosarele se depun la doamna secretar Gina Dodu, în termenele prevăzute în tabelul atașat, cu universitățile partenere.

În afara documentelor care sunt cerute în link, trebuie ca fiecare student interesat să mai depună la dosar (conform deciziei Biroului de Relații Internaționale):

– o cerere pentru efectuarea respectivei mobilități – adresată domnului Decan, prof. univ. dr. Răzvan-Mihail Papuc și semnată de dânsul

– o scrisoare de recomandare din partea unuia dintre cadrele didactice care a predat deja la programul de studii universitare de unde provine studentul respectiv.

Facultatea nu trebuie să facă niciun fel de selecție pentru acest tip de mobilități. Decizia se va lua de către Biroul de Relații Internaționale al UB pe baza dosarelor depuse