Statut

 

Statutul Asociației
Studenților din Administrație și Afaceri

 

 

Capitolul I- Dispoziții generale

Art.1 Denumirea Asociației

  • Prezentul statut reglementează organizarea și funcționarea Asociației Studenților din Administrație și Afaceri.
  • Abrevierea folosită va fi ASAA.
  • În toate actele, anunțurile publicitare, corespondență, ce vor fi emise de ASAA, denumirea va fi urmată de specificarea sediului acesteia.
  • Folosirea de către un membru al ASAA a denumirii acesteia, în orice documente individuale emise și activități desfășurate este supusă aprobării în prealabil a Consiliului Director al ASAA cu respectarea prevederilor prezentului statut și a legilor în vigoare.

 

Art.2 Forma juridică

2.1 ASAA este persoană juridică de drept privat, cu scop nepatrimonial, apolitică, independentă și neguvernamentală.

2.2 ASAA își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale, dispozițiile prezentului statut și al regulamentelor interne.

2.3 ASAA nu poate încheia protocoale sau parteneriate cu caracter politic, cu formațiuni politice sau cu organizații de tineret ale partidelor politice.

 

Art.3 Sediul asociației

3.1 Asociația are sediul în Splaiul Independenței, nr. 204, Cămin A, parter, Sala “Prof. Univ. Dr. Ioan Mihăilescu”, sector 6, București.

3.2 Sediul poate fi schimbat prin decizia Consiliului Director, cu majoritate simplă de voturi.

 

Art.4 Durata funcționării

4.1 ASAA se constituie și funcționează pe durată nedeterminată și își va începe activitatea din momentul dobândirii personalității juridice.

Descarcă documentul integral AICI!