Statut

 

Statutul Asociatiei
Studentilor din Administratie si Afaceri

 

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

 Art.1 Denumirea Asociatiei

1) Denumirea asociatiei este Asociatia Studentilor din Administratie si Afaceri.

2) Abrevierea folosita va fi ASAA.

3) Prezentul statut reglementeaza organizarea si functionarea ASAA.

4) In toate actele, anunturile publicitare, corespondenta ce vor fi emise de ASAA,

denumirea va fi urmata de specificarea sediului acesteia.

5) Folosirea de catre un membru al ASAA a denumirii acesteia, in orice documente

individuale emise si activitati desfasurate este supusa aprobarii prealabile a Comitetului

Director al asociatiei cu respectarea prevederilor prezentului statut si a legilor in vigoare.

 

Art.2 Forma juridica

1) ASAA este persoana juridica de drept privat, cu scop nepatrimonial,apolitica, independenta si

neguvernamentala.

2) ASAA isi va desfasura activitatea inconformitate cu prevederile legale si

dispozitiilor prezentului statut si ale regulamentelor interne.

3) ASAA nu poate incheia protocoale sau parteneriate cu caracter politic cu formatiuni politice sau cu organizartii de tineret ale partidelor politice.

Art.3 Sediul asociatiei

1) Asociatia are sediul in Bulevardul Regina Elisabeta 4-12, București 030018, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica, Etajul 5

2) Sediul poate fi schimbat prin decizia Consiliului Director,cu majoritate simpla de voturi.

Art.4 Durata functionarii

ASAA se constituie si fiinteaza pe durata nedeterminata si isi va incepe activitatea la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

Descarca documentul integral aici.

 

 

 

Regulament de ordine interioara
Asociatia Studentilor din Administratie si Afaceri

I.Reguli generale

Art.1    Sa se respecte statutul ASAA.

Art.2     In cadrul sedintelor fiecare membru este rugat sa preia cuvantul prin ridicarea mainii, va astepta pana cand i se acorda dreptul sa vorbeasca.

Art.3    La mai putin de 50% din numarul total de prezente, membrii isi pierd calitatea lor si dreptul la vot.

Art.4   Neimplicarea in cel putin 3 proiecte pe tot parcusul anului duce la pierderea dreptului de vot si de a candida si nu mai poate beneficia de punctul pentru activitati extrascolare(cazare).

Art.5   Cei care nu se implica intr-un proiect la care s-au angajat, trebuie sa initieze un altul la care sa fie manager de proiect.

Art.6    Membrii care deranjeaza prin orice actiune necuviincioasa sedintele ASAA vor fi avertizati iar ulterior exclusi din sedinta respectiva. Daca neintelegerile continua, membrii pot fi propusi pentru excludere din asociatie de catre Presedinte asociatiei.

Art.7   Pentru folosirea de catre un membru al ASAA a denumirii acesteia in orice documente individuale emise si actiuni desfasurate se presupune participarea activa la cel putin 3 actiuni.

Art.8  Sa nu intreprinda activitati sau manifestari care sa prejudicieze interesele si imaginea ASAA:

  1. Sa nu foloseasca ASAA pentru a se disculpa de obligatiile universitare
  2. Sa nu stranga fonduri si foloase material  in numele ASAA

Descarca documentul integral aici.